ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Sadiki is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Dit houdt in dat Stichting Sadiki zich voor 90% of meer, inzet voor het algemeen nut, zoals beschreven staat in onze statuten. Hier kunt u meer voorwaarden lezen waar een ANBI Instelling zich vanuit de rijksoverheid aan moet houden. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar bij de belasting.  Stichting Sadiki staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam: Stichting Sadiki

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren. Hierin vindt u meer informatie over wat wij in de afgelopen jaren hebben gedaan als organisatie. 

Doelstelling van Stichting Sadiki (uit statuten):

Stichting Sadiki heeft ten doel; het financieren van relatief kleinschalige projecten, onder andere microkredieten, in de sloppenwijk kibera en omstreken in Kenia; deze projecten zijn vooral gericht op de verbetering van de sociale en emotionele leefonstandigheden van kinderen en jongvolwassenen en hun directe omgeving. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

De missie van  Stichting Sadiki , is om zoveel mogelijk kansarme jong volwassenen  in en om Kibera een beter leven en een betere toekomst te geven. Tegenwoordig helpt Stichting Sadiki

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De website www.sadiki.nl geeft inzicht in de voortgang en uitvoering van het beleid. De nieuwsbrieven (te vinden op de website) en de facebook-pagina (www.facebook.com/stichtingsadiki) geven een beeld van de meest actuele ontwikkelingen.

De belastingdienst verplicht ANBI instellingen om in het kader van transparantie een aantal gegevens openbaar te maken via internet.

Stichting Sadiki

Statutair gezeteld in Vriezenveen
Postadres: Welhaak 41 7672 AB  Vriezenveen
Tel. +31 (0)6 29588370
Mailadres: info@sadiki.nl
RSIN/Fiscaalnummer: 851230969
KvK: 542577557
IBAN: NL61ABNA0591471124