Ontstaan van de stichting

In 2011 hebben Gerwin en Chantal Kroezen 8 maanden in Kenia gewoond voor de adoptieprocedure van hun jongste zoon. Tijdens deze procedure hebben zij zich sterk ingezet voor een aantal doelen. Zo kwamen ze wekelijks bij straatvrouwen en straatkinderen. Daar heeft God hun laten zien wat naaste liefde is en dat je met kleine middelen levens kunt veranderen. Ook kwamen ze wekelijks in Kibera. Kibera is één van Afrika grootste sloppenwijk en nu een van de werkgebieden van stichting Sadiki. De ogen van Gerwin en Chantal werden geopend en na hun vertrek konden zij dit niet achter hen laten. Daarom hebben Gerwin en Chantal Stichting Sadiki eind 2011 opgericht.

Onze missie.

Stichting Sadiki is een christelijke organisatie die zich inzet om een kansrijke toekomst voor kwetsbare kinderen en gezinnen in Kenia te bevorderen.

Onze visie.

Stichting Sadiki ziet hulpverlening als onlosmakelijk onderdeel van de verspreiding van het evangelie. Daarom stimuleren we de zelfredzaamheid van de Kenianen door hen te ondersteunen bij het opzetten van kleine, zelfstandige projecten.

Ons doel.

Door middel van verschillende projecten willen wij verandering en vooral verbetering brengen in het leven van de vele kwetsbare kinderen en gezinnen in Kenia.

Team in Kenia

Julius is vanaf het begin betrokken bij Stichting Sadiki. In de 8 maanden dat Gerwin en Chantal in Kenia woonden hadden zij wekelijks goed contact met elkaar. Julius is een goede vriend van hen geworden. Nadat Gerwin en Chantal de plannen starten om Stichting Sadiki op te richten hebben ze gelijk Julius gevraagd of hij medewerker wilde worden van de stichting. Julius had op dat moment geen werk en wilde zich graag inzetten voor Sadiki Foundations Kenya. Julius heeft een lerarenopleiding gedaan, tevens is hij journalist. Julius is getrouwd met Eunice en samen hebben ze twee zonen,  Lovren Sadiki. en Jadon Farij. Julius is in Kibera opgegroeid en ook veel van zijn familie en vrienden wonen in Kibera. In 2016 is Julius met zijn gezin verhuis naar het westen van Kenia. Waar hij het Sadiki Kids Program draait. 3 keer per week komen er 110 kinderen naar het voedsel programma,  Naast Julius werken er 3 koks voor Sadiki Foundations.

Team Kenia

Julius

Julius

Manager Sadiki Kenia

Emmy

Emmy

Kok

Abigail

Abigail

Kok

Josephine

Josephine

Kok

Team Nederland

Chantal Kroezen

Chantal Kroezen

Oprichter en voorzitter

Gerwin kroezen

Gerwin kroezen

Oprichter en secretaris

Vacant

Vacant

Penningmeester

Ramona Schipper

Ramona Schipper

Lid

Gerlinde Smit

Gerlinde Smit

Lid

Hanneke Bloem

Hanneke Bloem

Social media beheer

Inge hof

Inge hof

Lid

julius-at-work

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Sadiki is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat Stichting Sadiki zich voor 90% of meer, inzet voor het algemeen nut, zoals beschreven staat in onze statuten. Hier kunt u meer voorwaarden lezen waar een ANBI Instelling zich vanuit de rijksoverheid aan moet houden. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar bij de belasting. Stichting Sadiki staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam: Stichting Sadiki. Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren. Hierin vindt u meer informatie over wat wij in de afgelopen jaren hebben gedaan als organisatie.

Doelstelling van stichting (Uit statuten)

In 2011 hebben Gerwin en Chantal Kroezen 8 maanden in Kenia gewoond voor de adoptieprocedure van hun jongste zoon. Tijdens deze procedure hebben zij zich sterk ingezet voor een aantal doelen. Zo kwamen ze wekelijks bij straatvrouwen en straatkinderen. Daar heeft God hun laten zien wat naaste liefde is en dat je met kleine middelen levens kunt veranderen. Ook kwamen ze wekelijks in Kibera. Kibera is één van Afrika grootste sloppenwijk en nu een van de werkgebieden van stichting Sadiki. De ogen van Gerwin en Chantal werden geopend en na hun vertrek konden zij dit niet achter hen laten. Daarom hebben Gerwin en Chantal Stichting Sadiki eind 2011 opgericht.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De website www.sadiki.nl geeft inzicht in de voortgang en uitvoering van het beleid. De nieuwsbrieven en facebook geven een beeld van de meest actuele ontwikkelingen. De belastingdienst verplicht ANBI instellingen om in het kader van transparantie een aantal gegevens openbaar te maken via internet.

Stichting Sadiki