Sadiki

Ontstaan van de stichting

In 2011 hebben Gerwin en Chantal Kroezen 8 maanden in Kenia gewoond voor de adoptieprocedure van hun jongste zoon. Tijdens deze procedure hebben zij zich sterk ingezet voor een aantal doelen. Zo kwamen ze wekelijks bij straatvrouwen en straatkinderen. Daar heeft God hun laten zien wat naaste liefde is en dat je met kleine middelen levens kunt veranderen. Ook kwamen ze wekelijks in Kibera. Kibera is één van Afrika grootste sloppenwijk en nu een van de werkgebieden van stichting Sadiki. De ogen van Gerwin en Chantal werden geopend en na hun vertrek konden zij dit niet achter hen laten. Daarom hebben Gerwin en Chantal Stichting Sadiki eind 2011 opgericht.

Onze missie

Stichting Sadiki is een christelijke organisatie die zich inzet om een kansrijke toekomst voor kwetsbare kinderen en gezinnen in Kenia te bevorderen.

Onze visie

Stichting Sadiki ziet hulpverlening als onlosmakelijk onderdeel van de verspreiding van het evangelie. Daarom stimuleren we de zelfredzaamheid van de Kenianen door hen te ondersteunen bij het opzetten van kleine, zelfstandige projecten.

Ons doel

Door middel van verschillende projecten willen wij verandering en vooral verbetering brengen in het leven van de vele kwetsbare kinderen en gezinnen in Kenia.

>

Team Kenia

Julius Sadiki Vriezenveen
Julius

Manager Sadiki Kenia

Emmy Sadiki Vriezenveen
Emmy

Kok

Abigail Sadiki Vriezenveen
Abigail

Kok

Team Nederland

Chantal Sadiki Vriezenveen
Chantal Kroezen

Oprichter en voorzitter

Gerwin Sadiki Vriezenveen
Gerwin Kroezen

Oprichter en secretaris

Herald Sadiki Vriezenveen
Herald Aalderink

Penningmeester

Ramona Schipper

Lid

Gerlinde Smit

Lid

Hanneke Sadiki
Hanneke Bloem

Social Media beheer

Inge Sadiki
Inge Hof

Lid

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Sadiki is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat Stichting Sadiki zich voor 90% of meer, inzet voor het algemeen nut, zoals beschreven staat in onze statuten. Hier kunt u meer voorwaarden lezen waar een ANBI Instelling zich vanuit de rijksoverheid aan moet houden. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar bij de belasting. Stichting Sadiki staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam: Stichting Sadiki

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren. Hierin vindt u meer informatie over wat wij in de afgelopen jaren hebben gedaan als organisatie.

Doelstelling van stichting

In 2011 hebben Gerwin en Chantal Kroezen 8 maanden in Kenia gewoond voor de adoptieprocedure van hun jongste zoon. Tijdens deze procedure hebben zij zich sterk ingezet voor een aantal doelen. Zo kwamen ze wekelijks bij straatvrouwen en straatkinderen. Daar heeft God hun laten zien wat naaste liefde is en dat je met kleine middelen levens kunt veranderen. Ook kwamen ze wekelijks in Kibera. Kibera is één van Afrika grootste sloppenwijk en nu een van de werkgebieden van stichting Sadiki. De ogen van Gerwin en Chantal werden geopend en na hun vertrek konden zij dit niet achter hen laten. Daarom hebben Gerwin en Chantal Stichting Sadiki eind 2011 opgericht.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De website www.sadiki.nl geeft inzicht in de voortgang en uitvoering van het beleid. De nieuwsbrieven (te vinden op de website) en de facebook-pagina geven een beeld van de meest actuele ontwikkelingen. De belastingdienst verplicht ANBI instellingen om in het kader van transparantie een aantal gegevens openbaar te maken via internet.

Stichting Sadiki