Over stichting Sadiki

Ontstaan van de stichting

In 2011 hebben Gerwin en Chantal Kroezen 8 maanden in Kenia gewoond voor de adoptieprocedure van hun jongste zoon. Tijdens deze procedure hebben zij zich sterk ingezet voor een aantal doelen. Zo kwamen ze wekelijks bij straatvrouwen en straatkinderen. Daar heeft God hun laten zien wat naaste liefde is en dat je met kleine middelen levens kunt veranderen. Ook kwamen ze wekelijks in Kibera. Kibera is één van Afrika grootste sloppenwijk en nu een van de werkgebieden van stichting Sadiki.

De ogen van Gerwin en Chantal werden geopend en na hun vertrek konden zij dit niet achter hen laten. Daarom hebben Gerwin en Chantal Stichting Sadiki eind 2011 opgericht.

Missie, Visie & Doel

Onze Missie

Stichting Sadiki  is een christelijke organisatie die zich inzet om een kansrijke toekomst voor kwetsbare kinderen en gezinnen in Kenia te bevorderen.

Onze Visie

Stichting Sadiki ziet hulpverlening als onlosmakelijk onderdeel van de verspreiding van het evangelie. Daarom stimuleren we de zelfredzaamheid van de Kenianen door hen te ondersteunen bij het opzetten van kleine, zelfstandige projecten.

Ons Doel

Door middel van verschillende projecten willen wij verandering en vooral verbetering brengen in het leven van de vele kwetsbare kinderen en gezinnen in Kenia.

Previous
Next

Team in Kenia

Julius is vanaf het begin betrokken bij Stichting Sadiki. In de 8 maanden dat Gerwin en Chantal in Kenia woonden hadden zij wekelijks goed contact met elkaar. Julius is een goede vriend van hen geworden. Nadat Gerwin en Chantal de plannen startten om Stichting Sadiki op te richten hebben ze gelijk Julius gevraagd of hij medewerker wilde worden van de stichting. Julius had op dat moment geen werk en wilde zich graag inzetten voor Sadiki Foundations Kenya. Julius heeft een lerarenopleiding gedaan, tevens is hij journalist. Julius is getrouwd met Eunice en samen hebben ze een zoon, Lovren Sadiki. Julius is in Kibera opgegroeid en ook veel van zijn familie en vrienden wonen in Kibera.

Naast Julius werken er 2 koks voor Sadiki Foundations.

Julius

Emmy

Abigail

Team in Nederland

Stichting Sadiki is een actieve organisatie in Nederland en wordt geleid door een onafhankelijk bestuur. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden geheel belangen- en kosteloos en bekostigen iedere vorm van onkosten in belang van de stichting, uitsluitend zelf.

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Chantal Kroezen

Oprichter en voorzitter 

Gerwin Kroezen

Oprichter en secretaris 

Herald Aalderink

Penningmeester 

Ramona schipper

Gerlinde Smit

Inge Hoff

Hanneke Bloem

Vrijwilliger

Vrijwilliger

Vrijwilliger

Vrijwilliger