Sadiki Kids program

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin


Wat afgelopen maart tijdens de bestuursreis op viel tijdens het bezoek aan de school in Lusala, was dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan om te eten. Gerwin en Chantal hebben aan de leraren gevraagd waarom dit zo is, waarop ze vertelden dat er thuis onvoldoende eten is voor een middagmaaltijd en daarbij de loopafstand naar huis te groot is voor de middagpauze. Om deze reden blijven de kinderen in de pauze bij school hangen.

Stichting Sadiki heeft besloten om hier verandering in te brengen. Vanaf juni jl. ontvangen de kinderen van het sponsorproject 3x per week een maaltijd. Er zijn vrouwen uit het dorp die deze maaltijd bereiden, en de nabijgelegen kerk wordt gehuurd zodat de kinderen het daar kunnen op eten.

De eerste reacties van de ouders zijn positief. Ze zijn blij dat hun kinderen 3 x per week een gezonde maaltijd krijgen.